2022, psykosocial hållbarhet i fokus! VD-Reflekterar.

2022 - psykosocial hållbarhet i fokus! VD reflekterar

Kjell Ekbladh, VD på HumAbility, har lång erfarenhet från chefsroller i såväl näringsliv som kommuner och regioner/”fd landsting” och arbetat med såväl stora förändringsprojekt som individuellt chefstöd och genom åren mött fler än 1000 chefer i olika chefsutbildningar har många tankar kring vad som väntar 2022 och kommande åren. 

— Jag ser en stor risk att många medarbetare kommer att drabbas av psykosocial ohälsa. Det är ett delvis förändrat samhälle som öppnar upp. Digitaliseringen märks av såväl i våra köpbeteenden som i hur vi arbetar och medför stora förändringar i vårt dagliga liv. Vi ser framför oss att det vi tidigare kallade förändring numera är ett konstant tillstånd. I det tillståndet ska vi alla upprätthålla balans i livet och inte bara jobba – äta – sova. 

Vi kommer alla i någon form att ställas inför förändrade arbetsuppgifter eller arbetsuppgifter som helt försvinner. Verksamheter som omstruktureras och som medför många och snabba förändringar. Dessa förändringar innebär möjligheter, men också för många utmaningar att orka med. Eftersom vår hjärna inte är programmerad för denna hastighet och mängd blir vi lätt överbelastade. 

Vi vet att förändring i verksamheten ofta medför kollektiv regression och att medarbetarna riskerar att tappa fullt fokus på sina arbetsuppgifter. Vi vet att stress riskerar att leda till att vi fortsätter in i en ond cirkel. Individer riskerar att tappa ett bredare omvärldsperspektiv, och samtidigt minskad empati och klarsynthet. Vi ser tydliga tecken på att man jagar högre produktivitet men att det inte alltid leder till högre effektivitet. I det finns en stor risk för stress. Inte minst har hela den offentliga sektorn märkt av det. HumAbilitys värdegrund med Eftertanke, Omtanke och Utveckling är valda för att påminna såväl våra kunder som oss själva om att dessa begrepp rätt använt leder till effektivitet. 

kjell-mod1

Vi ser ett stort behov av förebyggande psykosociala insatser, individuell rådgivning och stöd till chefer och även ett stort behov av chefsutbildningar.

Vi ser också ett fortsatt behov av verksamhetsutveckling där det krävs krafttag för att skapa friska och hållbara arbetsplatser så att fokus kan ligga på leveranser utan att personalen blir sjukskrivna. Inte minst kommer många verksamheter behöva se över sina verksamhetsprocesser som ett led in i den fortsatta digitaliseringen som behöver gå i samklang med arbetsmiljön.

Kort sagt, digitala lösningar är här för att stanna! HumAbility kan möta behovet såväl inom det psykosociala området som inom rådgivning, stöd och utbildning för chefer och ledare. Vi arbetar både förebyggande-, rehabiliterande samt verksamhetsutvecklande både live och digitalt.

HumAbility kommer att lyfta nyheter inom förebyggande, rehabiliterande och verksamhetsutvecklande ämnen här i våra kanaler. Vi kommer också att lyfta olika saker som händer inom HumAbilitys värld t.ex. intervjuer, föreläsningar och utbildningar. Vi kommer att dela med oss av egna tankar och erbjudanden, likväl som vi vill lyfta andras erfarenheter och tankar. Allt detta på ett för oss mycket viktigt område som vi är stolta att arbeta inom.  

Varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor, ser möjligheter till samarbete eller uppdrag eller om du vill följa oss i våra kanaler, här publicerar vi information till dig som är intresserad av utveckling och psykosocial arbetsmiljö.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *