Handledning och grupphandledning

HumAbility arbetar med grupphandledning av våra kunders medarbetare. Handledningen kan ha olika syften.

Handledningen kan avse personalgrupper som har utvecklingsbehov för att fungera bättre som team, öka sin förmåga att lyssna på varandra, hjälpas åt i ärenden och öka sin vi-känsla för det gemensamma uppdraget.

Det kan avse handledning av yrkesgrupper som i sitt arbete arbetar med människor i nöd eller som kan vara t.ex. traumatiserade. Exempel på yrkesgrupper är grupper inom socialtjänst, fångvård, psykiatri, sjukvård eller inom de olika blåljusverksamheterna.

HumAbilitys erfarna handledare handleder även psykoterapeuter såväl individuellt som i grupp t.ex. i EMDR som metod.

För många personalgrupper är stressen stor och det finns tendenser till att den ökar ytterligare. Vi vet att i stress försämras vår förmåga att kommunicera. I stressade verksamheter finns en uppenbar risk att förmågan att arbeta effektivt minskar.

Kontakta oss här för mer information om handledning och grupphandledning.