Om oss

Mission – Vision – Affärsidé

Mission

I ett samhälle präglat av snabba och kontinuerliga förändringar är vi vägledare för proaktiv verksamhetsutveckling i harmoni med preventiva åtgärder för god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö.

Vi ger chefer stöd och utveckling att leda och utveckla verksamheten. Därigenom verkar vi för en god hälsa i verksamheten och dess medarbetare.

Vi samverkar med högskolor och universitet i forskning och utveckling samt i metodutveckling för att bryta den psykiska ohälsan i samhället.

Vision

Vi är en rikstäckande aktör som visar på vägar för kontinuerlig verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö. Vi visar på vägar för chefer att utvecklas i sitt sätt att leda och utveckla.

Affärsidé

Med inriktning på prevention och proaktiva insatser stödjer vi individer och organisationer att upprätthålla en effektiv verksamhets- och affärsutveckling i kombination med en god psykosocial arbetsmiljö.