Om oss

Mission – Vision – Affärsidé – Värden

Mission

Läs mer..

I ett samhälle präglat av snabba och kontinuerliga förändringar är vi vägledare för långsiktigt hållbar och proaktiv verksamhetsutveckling i harmoni med preventiva åtgärder för god och inkluderande psykosocial arbetsmiljö.
Med utgångspunkt från Agenda 2030 vill vi bidra till ett hållbart samhälle och hållbara verksamheter såväl i offentliga sektorn, privata näringslivet som inom civilsamhället.
Vi ger chefer stöd och utveckling att leda och utveckla verksamheten i samklang med samhällets behov.

Vision

Läs mer..

Vi är en rikstäckande aktör som visar på vägar för långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö. 

Affärsidé

Läs mer..

Med inriktning på prevention och proaktiva insatser stödjer vi individer och organisationer att upprätthålla en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhets- och affärsutveckling i kombination med en god psykosocial arbetsmiljö.
Vi samverkar med högskolor och universitet i forskning och utveckling samt i metodutveckling inom inre och yttre hållbarhet.

Våra värden

Läs mer..

Eftertanke och reflektion
Vi ser stora behov av att stanna upp och tänka efter. Många försöker öka tempot utan tillräcklig eftertanke på konsekvenserna. Vi ser behovet av analys och förankring för att snabbt kunna agera utan negativa konsekvenser.

Omtanke och tillit
Vi vill att den som är chef och/eller medarbetare ska få en genuin och stark känsla av omtanke i sina kontakter med HumAbilitys medarbetare. Vår kompetens och lyhördhet är en förutsättning för tillit.

Utveckling
Vi är övertygande om att Eftertanke och Omtanke är grundläggande för att nå en hållbar utveckling för verksamheter och individer.

Möt våra medarbetare

Fredrik Garpe

Johanna Warrén

Johannes Helfrich

Cecilia Jonsson

Elke Nesser

Tommi Räihä

Suzanne Gieser

Johan Simonsson

Jonas Wig

Birgitta Björk

Kjell Ekbladh

Elisabeth Thorné

Michael Mattsson

Louise Lind

Administratör

Webmaster

Madeleine Österberg

Anders Ekbladh