Kompetensutveckling

Utbildningar – Rådgivning – Handledning – Föreläsningar

Utbildningar & teamutveckling

Utbildningar

HumAbility har stor erfarenhet av att bygga, anpassa och genomföra både kortare temakurser och högskoleprogram. Våra medarbetare arbetar som kursledare och föreläsare på flera högskolor – bl.a. Marie Cederschiölds högskola. För närvarande hålls två utbildningar inom Värdebaserat ledarskap som tillsammans ger 15 högskolepoäng. 

Teamutveckling

Teamutveckling har blivit allt viktigare för att hålla ihop och utveckla effektivitet i team och få till en stark synergi mellan medarbetare. På arbetsplatser där hemarbete är accepterat blir det ofta ännu viktigare att upprätthålla en teamkänsla.

HumAbility skapar teamutvecklingsprogram som är både lekfulla och tankeväckande med praktiska moment, gruppsamtal, dialog och reflektioner. I programmen kan även värderingsövningar och personliga beteende- och kommunikationsrapporter ingå.

Rådgivning & handledning

Chefsrådgivning

Många chefer och ledare behöver ha en egen erfaren coach som kan kombinera rådgivning, coaching och ibland även utbildning i ledarmetoder. Kanske behöver du fördjupa dig eller repetera teoretiskt och praktiskt för att bli en ännu bättre chef och ledare? Bli ännu mer stabil och motståndskraftig med exempelvis metoder för Inre Hållbarhet (IDG Inner development goals). Mer om chefsrådgivning.

Grupphandledning

Grupphandledning kan ha olika syften. Handledningen kan avse personalgrupper som har utvecklingsbehov för att fungera bättre som team, öka sin förmåga att lyssna på varandra, hjälpas åt i ärenden och öka sin vi-känsla för det gemensamma uppdraget.

Föreläsningar

På HumAbility arbetar erfarna föreläsare som utformar föreläsningar med utgångspunkt från vetenskapliga fakta och erfarenhet. Exempel på ämnen är Moralisk kompetens, Värderingar och Hållbarhet, Psykosocial arbetsmiljö och hälsa, Inre hållbarhet och IDG (Inner development goals) och Fysisk hälsa, livsstil, träning och friskvård.