Kompetensutveckling

Utbildningar – Rådgivning – Handledning – Föreläsningar

Omfattande utbud

Våra utbildningar 

Vi har stor erfarenhet att såväl bygga omfattande ledarvecklingsprogram för hela verksamheter och för olika chefsroller som kortare kurser i specifika teman och behov. Genom den flexibilitet som vi har kan vi forma utbildningar som bygger vidare på tidigare gjorda utbildningssatsningar eller nya program från grunden.

Utbildningarna är uppbyggda genom ett stort antal moduler som kan anpassas för olika målgrupper. Vi kommer gärna till er och utformar program och kurser utifrån era specifika behov.

Utbildningar ges även av Ersta Sköndal Bräcke högskola där högskolekursen Värdebaserat ledarskap ges i samverkan med kursledare och föreläsare från HumAbility. En ny kurs i Värdebaserat ledarskap på 7,5 hp startar i februari 2022.

Ett annat exempel på utbildningar på högskolan är utbildning till Case Manager.

Nyfiken på våra utbildningsmoduler? – Läs mer