Hållbar Arbetsmiljö

Förebygga - Stödja - Följa upp

Våra sex vägar för Hållbar arbetsmiljö

HumAbility är sedan december 2020 av Försäkringskassan godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Försäkringskassan ersätter kunden för halva kostnaden av flertalet tjänster hos HumAbility. Det gäller såväl preventiva insatser för medarbetare som är i riskzon, som för rehabilitering. 

Våra proaktiva insatser för god psykosocial arbetsmiljö är ett effektivt sätt att minska psykiskt betingad frånvaro.

Läs mer på Unibilitys webbplats >>

Forskning visar att det är viktigt att komma igång med rehabilitering tidigt. Vi erbjuder enskilda tjänster samt skräddarsydda lösningar. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering >>

Proaktiva program framtagna av hälsovetare och idrottsfysiologer som ger ett komplett, sakkunnigt och individuellt stöd för att nå målet.

Program för god fysisk hälsa >>

Har snabba förändringar ökat stressnivån på er arbetsplats? Vi är experter på psykosocial arbetsmiljö.

Psykosocial arbetsmiljöutredning >>

KBT, terapi och behandling för personal som kan utsättas stress, risk för utmattning, hot och psykiskt belastande situationer i arbetet.

Behandling och samtalsstöd >>

Behöver ni stöd i konfikthantering? Vi har lång erfarenhet av att agera som neutral tredje part.

Konflikthantering >>