Förebygg psykisk ohälsa och stress på jobbet

Sjukskrivningar till följd av stress, utbrändhet och psykisk ohälsa ökar i Sverige, något som är skadligt både för individen och dess närstående men inte minst företagen. För att förebygga detta krävs insatser i ett tidigt stadie. Därför har HumAbility utvecklat ett verktyg för att identifiera tendenser till psykisk ohälsa.

HumAbility erbjuder:

 • Samtal eller rådgivning med kunniga psykoterapteuter och hälsocoacher
 • Utbildning för chefer om hur man förebygger psykisk ohälsa
 • Affärs-, verksamhets- och organisatorisk utveckling.

Inom dessa verksamhetsfält arbetar seniora specialister med hög kompetens och lång erfarenhet inom sina områden. 

Låt oss berätta mer​

  Så fungerar det

  Så fungerar det

  Våra tre affärsområden

  Det är naturligt för de flesta av oss att vilja ta tempen när vi känner oss hängiga och att regelbundet ha koll på blodprover, blodtryck mm.

  Vi vill få ett kvitto på att vi mår bra och om det finns en indikation på att något inte är som det ska så vill vi få snabba åtgärder. Vi vill att det ska bli lika naturligt att få ett kvitto på att din psykosociala hälsa också är god och att du inte riskerar att tvingas sjukskriva dig p.g.a. stress, utbrändhet eller annan psykosocial ohälsa.

  Chefsuppdragen har blivit alltmer komplexa och kravfyllda. Under pandemin än mer. Vi upplever ett stort behov att få rådgivning, utbildning, stöd och handledning. I ett allt snabbare förändringstempo ska chefer balansera ”hållbarhet med kontinuerlig utveckling och förändring”. Lätt sagt men med många fallgropar.

  Det gäller allt från att vårda ett varumärke till att inkludera medarbetarna i förändringar på rätt sätt och tempo så att inte onödiga konflikter eller oro sprider sig i verksamheten. HumAbilitys tjänster vänder sig till chefer, team och medarbetare.

  Utveckling och omställning av affärsverksamheter och inom den offentliga sektorn går med ett högt tempo. Detta påverkar alla berörda inom verksamheterna. Vi har stor erfarenhet att hjälpa till med detta.

  Det är många centrala begrepp som E-handel, E-förvaltning, e-tjänster för ökad digitalisering som påverkar oss. Många talar om UI, UX och tjänstedesign och det är viktigt men det är så mycket mer som behövs för att åstadkomma en robust, systematisk och inkluderande utveckling av verksamheterna och medarbetarna. Ytterst berörs alla delar i en verksamhet av den omställning som nu pågår.

  Våra samarbetspartners

  Vi värnar om hållbarhet