Högskoleutbildningar

Högskoleutbildningar i Värdebaserat ledarskap

 
Gör som 600 andra ledare och chefer.
 
Ända sedan 2011 har Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) i samarbete med Kjell Ekbladh, erbjudit utbildningen Värdebaserat ledarskap.
 
I dag erbjuder högskolan i samarbete med oss två 7,5 poängsutbildningar: Värdebaserat ledarskap – grundutbildning samt påbyggnadsutbildning. Utbildningarna är öppna för alla att söka.
 
Anmäl dig idag så att du inte missar nästa utbildningstillfälle!

Värdebaserat ledarskap – grundutbildning
7,5 högskolepoäng

Grundutbildningen i Värdebaserat ledarskap är anpassad för dig som är ny i ledarrollen eller bara har ett par års erfarenhet som chef eller ledare.

Utbildningen har sitt fokus på grundläggande kunskaper om värdeskapande inre och yttre hållbarhet. Vi behandlar ett stort antal centrala och aktuella teman inom det värdebaserade och hållbara chefs- och ledarskapet.

Agenda 2030 är en självklar utgångspunkt.

Den här utbildningen ger dig ökad teoretisk och praktisk kunskap, insikt och förmåga att i vardagen tillämpa ett värdebaserat och hållbart chef- och ledarskap.

Kursinnehåll

 • Samspel mellan etik, värderingar, värdestyrt och hållbart ledarskap
 • Hållbar verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling
 • Ledarskapsmodellen Värdefullt och Hållbart ledarskap
 • Olika perspektiv på chef- och ledarskap
 • Förmåga att fortsätta att utvecklas inom det personliga ledarskapet
 • Kunskap och insikt i kommunikation, om eget och andras beteendemönster, drivkrafter samt om tanke- och värderingsmönster
 • Kunskap och förmåga i ledarskap anpassat till person och situation samt olika behov av ledarstilar utifrån medarbetare och teamets utvecklingsfaser
 • Kunskap och förmåga att hantera konflikter, svåra samtal samt feedback enligt senaste neuroforskningen
 • Kunskap om organisationskultur i teori och praktisk tillämpning
 • Kunskaper om hållbar psykosocial arbetsmiljö
 • Förmåga att över tid utöva ett stabilt, tryggt och hållbart chef- och ledarskap

Vill du veta mer?

Värdebaserat ledarskap – påbyggnadsutbildning
7,5 högskolepoäng

Påbyggnadsutbildningen i Värdebaserat ledarskap riktar sig till dig har några års erfarenhet av chefs- och ledarrollen.

Utbildningen är för anpassad för dig som behärskar grunderna i praktisk tillämpning av ledarskapet i vardagen och som vill fördjupa ditt personliga ledarskap.

Agenda 2030 är en självklar utgångspunkt.

Den här utbildningen har ett särkilt fokus Inre hållbarhet – d.v.s. hur du kan skapa och upprätthålla ett chef- och ledarskap med egen trygghet, stabilitet och en god och hållbar arbetsmiljö.

Du får möta experter inom aktuella områden som värdelära, etik, hållbarhet, kommunikation, transformation och inkluderande arbetsmiljö.

Kursinnehåll

 • Förståelse för grundprinciperna FN:s Agenda 2030, begreppen inre och yttre hållbarhet och hållbarhet i praktisk tillämpning
 • Kunskaper om värdelära, etisk kompetens och dess betydelse i chef- och ledarskapet
 • Kunskaper och ökad förmåga att genom ledarskapsmodellen ”hållbart ledarskap och värdefullt ledarskap” bygga ökad effektivitet och inkluderande arbetsmiljö
 • Kunskaper om Inner Development Goals (IDG) och egen tillämpning
 • Rika tillfällen till dialog och reflektion för att stärka din självkänsla och trygghet i rollen som chef och ledare
 • Möjligheter att träna på hur du kan agera stabilt i ditt professionella uppdrag och träna din egen etiska kompass
 • Två individuella personanalyser som underlag för din personliga utveckling

Vill du veta mer?