Proaktiva program

För fysisk hälsa, friskvård & rehabilitering

Att ge medarbetarna reell chans till en god fysisk hälsa kan kräva mer än friskvårdsbidrag. Vi erbjuder proaktiva program framtagna av hälsovetare och idrottsfysiologer som ger ett komplett, sakkunnigt och individuellt stöd för att nå målet. Programmet kan kombineras med insatser för psykosocial hälsa.

Ett program i fyra steg

Programmet bygger på fyra steg. Varje steg anpassas till verksamhetens- och respektive individs behov, exempelvis om det är motion eller kostvanor som bör betonas. 

Programmet ger alla – även de som har det trögt i starten – en reell möjlighet till önskat resultat. Programmet kan också ge positiv effekt för den psykosociala hälsan och bidrar effektivt till att minska exempelvis sjukfrånvaro.

1. Introduktionsföreläsning

En energifylld introduktionsföreläsning om hälsa, kost, motion och träning. Föreläsare är vår hälsovetare och idrottsfysiolog Johan Simonsson. 

Välj och kombinera bland flera olika föreläsningsteman:

 • Mental träning
 • Rehabilitering
 • Skadeförebyggande träning
 • Styrketräning och nutrition
 • Prestation för elitidrottare
 • Hälsa i företaget – hur man enkelt och kostnadseffektivt förbättrar personalhälsan
 • Friskvård i vardagen – detta kan du själv göra med små medel

2. InBody scanning

I starten av programmet får alla göra en InBody scanning. 

Vid scanningen mäts:

 • Muskelmassa och dess fördelning på kroppen
 • Fettmassa och dess fördelning på kroppen
 • Viceralt fett (det interna bukfettet)
 • Vätskebalans
 • Protein 
 • Skelettets densitet (benskörhet)

Resultatet tolkas sedan ihop med coachen som ger råd för hur medarbetaren kan komma igång med motion och träning. Medarbetaren kan se resultatet i sin dator och följa sin utveckling till en uppföljande mätning. 

3. Individuell rådgivning och coaching

Efter ett första rådgivnings- och coachingsamtal sker de individuella programmen via webben och kombineras med online-coachning. Det individuella programmet ingår ofta i en rehabiliteringsplan. Planen kan omfatta motion, träning, stretching och ett nutritionsprogram baserat på arbetssituation, hemmasituation och fysiska status.

I det webbaserade nutritionsprogrammet anges vad individen skall äta och när på dygnet. Här finns över 400 recept för frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

All träningscoachning görs via telefon eller online. Individen får videofilmer som i detalj på ett enkelt och överskådligt sätt visar hur övningarna ska göras.

4. Fysiska hälsonyckeltal och index för verksamheten

De individuella hälsovärdena sammanställs till ett samlat index för verksamheten. Vi kan sedan följa värdets utveckling över tid vilket ger en mycket god samlad bild av gruppens totala hälsostatus.  I kombination med det psykosociala indexet får verksamheten en bra överblick över den fysiska och psykosociala statusen.