HumAbilitys proaktiva program för fysisk hälsa, friskvård och rehabilitering

Att ge medarbetarna reell chans till en god fysisk hälsa kan kräva mer än friskvårdsbidrag. Vi erbjuder proaktiva program framtagna av hälsovetare och idrottsfysiologer som ger ett komplett, sakkunnigt och individuellt stöd för att nå målet. Programmet kan kombineras med insatser för psykosocial hälsa.

För att satsningar på personalens fysiska hälsa ska lyckas krävs ofta mer än friskvårdsbidrag och generella insatser. Det kan fungera om man redan tränar regelbundet men för de som inte lika lätt kan komma igång krävs ofta ett bättre stöd.  Vårt program har tagits fram ur ett hälsomedicinskt perspektiv av erfarna hälsovetare och idrottsfysiologer. 

Programmet ger alla – även de som har det trögt i starten – en reell möjlighet till önskat resultat. Programmet kan också ge positiv effekt för den psykosociala hälsan och bidrar effektivt till att minska exempelvis sjukfrånvaro. 

Fyra steg 

Programmet bygger på fyra steg. Varje steg anpassas till verksamhetens- och respektive individs behov, exempelvis om det är motion eller kostvanor som bör betonas. 

  1. Introduktionsföreläsning om hälsa, kost, motion och träning
  2. InBody Scanning 
  3. Individuell rådgivning och coaching
  4. Fysiska hälsonyckeltal och -index för verksamheten

Läs mer om stegen under flikarna nedan. Programmet kombineras med fördel med det Proaktiva programmet för god psykosocial arbetsmiljö.