Behandling och samtalsstöd vid stress, utmattning, kris och trauma

KBT, terapi och behandling för personal som kan utsättas stress, risk för utmattning, hot och psykiskt belastande situationer i arbetet.

HumAbility arbetar med anställda på alla nivåer inom näringslivet, offentliga verksamheter och organisationer. Våra erfarna psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker har olika kompetensinriktningar. Vi täcker in de flesta vetenskapligt validerade terapeutiska metoderna från KBT till djupa och långa traumabehandlingar. Genom vår psykiatriker och läkare kan vi göra bedömningar av behovet av sjukskrivning och medicinsk behandling.

Behandling och stöd för både individ och grupp

När en stressad situation eskalerar eller traumatisk situation inträffar är ofta det primära behovet ett avlastande samtal varvid en första bedömning av eventuella fortsatta behov också görs. HumAbility erbjuder både individanpassade och gruppanpassade insatser. Insatser som svarar direkt mot den enskildes eller en grupps behov.

Våra specialister har arbetat länge med yrkesgrupper som utsätts för hot och andra psykiskt belastande situationer, även tyngre fall. Vi arbetar exempelvis med blåljuspersonal, sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, fångvården och lärare och skolledningar. Finns behov så sätter vi samman ett team av specialister för att hantera behoven.

Prevention genom tidiga insatser

HumAbilitys inriktning är att sträva efter prevention. Därför har vi utvecklat Proaktiva program för god psykosocial arbetsmiljö. Har en verksamhet varit utsatt för stor anspänning och stress rekommenderar vi en regelbunden uppföljning för att säkerställa att den psykosociala arbetsmiljön stadigt förbättras. En av våra avtalsformer är stand-by vilket innebär att vi har beredskap att snabbt sätta in specialistkompetens när behov uppstår.

Läs mer om HumAbilitys medarbetares kompetenser under våra medarbetare samt under handledning.