Behandling och samtalsstöd

Vid stress, utmattning, kris & trauma

KBT, terapi och behandling för personal som kan utsättas stress, risk för utmattning, hot och psykiskt belastande situationer i arbetet.

Från KBT till traumabehandlingar

HumAbility arbetar med anställda på alla nivåer inom näringslivet, offentliga verksamheter och i civilsamhället. Våra erfarna psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker har olika kompetensinriktningar.

Vi täcker in de flesta vetenskapligt validerade terapeutiska metoderna från KBT till djupa och långa traumabehandlingar. Genom vår psykiatriker och läkare kan vi göra bedömningar av behovet av sjukskrivning och medicinsk behandling.

Behandling och stöd för både individ och grupp

När en stressad situation eskalerar eller traumatisk situation inträffar är ofta det primära behovet ett avlastande samtal varvid en första bedömning av eventuella fortsatta behov också görs. HumAbility erbjuder både individ- och gruppanpassade insatser. Insatser som svarar direkt mot den enskildes eller en grupps behov.

Ett team av erfarna specialister

Våra specialister har arbetat länge med yrkesgrupper som utsätts för hot och andra psykiskt belastande situationer, även tyngre fall.

Vi arbetar exempelvis med:

  • Blåljuspersonal
  • Sjukvårdspersonal
  • Personal inom socialtjänsten
  • Fångvården
  • Lärare & skolledningar 

Finns behov så sätter vi samman ett team av specialister för att hantera behoven.

Läs mer om: