Bakgrund

HumAbility bildades av en grupp mycket erfarna specialister inom verksamhetsutveckling, digitalisering, arbetsmiljö och psykisk ohälsa som träffades för att samtala om tendenser i samhället. Utgångspunkter var att snabba förändringar och ökande effektivitetskrav i många verksamheter, företag såväl som offentliga verksamheter, ofta leder till en risk för ökad psykosocial ohälsa.

En snabb digitalisering i samhället har ytterligare ökat genom den pågående pandemin.  Samtidigt har den psykiska ohälsan fortsatt att öka.

Gruppen kunde snabbt enas om en gemensam ambition och vilja att tillsammans göra insatser för att en systematisk och hållbar verksamhetsutveckling ska vara förenat med preventiva insatser för förbättrad psykisk arbetsmiljö.

Nyckelord för gruppen blev att utveckla ny verksamhet med inriktning på:

  • preventiva metoder för att snabbt fånga upp tendenser till ökad psykisk ohälsa i arbetslivet

  • rådgivning och utbildningar för chefer för att öka förmågan att hantera snabb och effektiv utveckling utan att orsaka regression, stress, risk för konflikter eller utbrändhet bland medarbetare och team.