Case Manager

När du som uppdragsgivare tecknat ett avtal med HumAbility tar vår Case Manager över ansvaret i HumAbility och håller ihop HumAbilitys alla insatser hos er. Case Managern säkerställer att rätt insatser sätts in i rätt skede och med rätt spetskompetens från HumAbility.

För många operativa chefer och HR-avdelningar upplevs t.ex. utformning och genomförande av rehabiliteringsplaner och omställning som både komplicerade och tidsödande uppgifter. Det gäller dels att uppfylla alla de lagkrav som ställs på arbetsgivaren och dels se till att rätt insatser genomförs i rätt ordning. Det är ofta en stor kontaktyta som behöver etableras och upprätthållas under insatserna.

HumAbilitys Case Manager gör kontinuerliga uppföljningar med uppdragsgivaren och berörda medarbetare. Uppföljningarna görs för att säkerställa att insatserna levereras i enlighet med överenskomna avtal samt att de håller högsta kvalitet och kundnytta.

Rollen som Case Manager används av HumAbility i olika avseenden. Det kan vara såväl insatser som berör hela eller delar av kundens företag som insatser som berör vissa medarbetare. Det kan även gälla insatser som berör medarbetare som i den hälsopreventiva enkätundersökningen indikerat att det finns risk för ohälsa och som därför bör gå i ett kortare eller längre program hos HumAbility.

I HumAbility finns stor erfarenhet av rollen. Bl.a. har HumAbilitys medarbetare Kjell Ekbladh varit kursledare och föreläsare i utbildningar i Case Management på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

HumAbility kan i samverkan med Ersta Sköndal Bräcke högskola anordna skräddarsydda och öppna utbildningar i Case Management på 7,5 högskolepoäng.