Ledningssystem

I HumAbility arbetar vi med utveckling och införande av ledningssystem. Det är främst ledningssystem i enlighet med standarder i ISO såsom Ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015, Miljöledningssystem ISO 14001:2015 samt Ledningssystem för kompetensförsörjning SS 624070:2009.

När HumAbility arbetar med uppdrag att utveckla och införa ledningssystem inom Hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt LSS arbetar vi med författningen SOSFS 2011:9 som grund.

Många verksamheter har svårigheter att tolka innebörden i systemen och metodiskt införa och underhålla ledningssystemen. Det ät många aspekter som behöver konkretiseras och det gäller att göra införandet i rätt ordning, inte minst att säkerställa medarbetarnas engagemang både i införande och att tillämpa systemen i det dagliga arbetet samt att se nyttan och hur systemen underlättar och bidrar till kvalitet, ordning och reda. Se även under temat ”verksamhetsutveckling och -styrning om behovet av att integrera ledningssystem med verksamhetsstyrningen.

Kontakta oss här för mer information om ledningssystem.