Chefsrådgivning

Chefsrådgivning på plats och på distans

Chefsrådgivning är en starkt efterfrågad exekutive tjänst.

Chefer ställs inför många nya utmaningar genom den snabba förändringstakt som råder i hela samhället. Dagens chefer har förväntningar på sig att vara duktiga inom så många områden. Driva utveckling, hålla kontroll på den operativa verksamheten, på ekonomi och lönsamhet, digitalisering, miljö och kvalitetssäkring.

Dagens chefer ska även ha god kunskap om lagar och regler, upprätthålla policys och riktlinjer, vara både en duktig chef och en god ledare. De ska även vara duktiga kommunikatörer och säkerställa en god arbetsmiljö, inte minst den psykosociala arbetsmiljön.

I många verksamheter ska ledarskapet upprätthållas till medarbetare som arbetar hemma helt eller delvis. Det ställer nya krav på chef- och ledarskapet.

Tanken med HumAbilitys Chefsrådgivning är att du ska kunna ha din Chefsrådgivare som följer dig regelbundet, t.ex. under ett stort och komplext förändringsprojekt. Vi kommer överens om en ram av timmar som du sedan successivt kan avropa.

I HumAbility arbetar mycket erfarna chefsrådgivare. Samtliga chefsrådgivare har lång chefskarriär. De har sin bakgrund från olika samhällssektorer och olika kompetensprofiler. Exempel på erfarenheter är styrelseordförande, VD, personalchef, kommunikationschef, IT-chef och ekonomichef.

Bland chefsrådgivarna finns bakgrund från näringslivet, från offentlig sektor och från civilsamhället.

Rådgivningen kan även ske i fysiska möten på våra centralt belägna kontor i Stockholm eller i Göteborg.

Kontakta oss för mer information…..