Chefsrådgivning

Många chefer har en tuff situation och ställs kontinuerligt inför nya utmaningar. Chefen ska vara duktig inom så många områden. Driva utveckling och samtidigt ha kontroll på den operativa verksamheten, på ekonomi och lönsamhet och på inre och yttre hållbarhet.

Chefen ska vara både en duktig chef och en god ledare. Duktig kommunikatör och säkerställa en god och inkluderande arbetsmiljö.

I många verksamheter ska ledarskapet upprätthållas till medarbetare som arbetar hemma helt eller delvis. Det ställer nya krav på chef- och ledarskapet.

HumAbilitys chefsrådgivare

I HumAbility arbetar mycket erfarna chefsrådgivare. Samtliga chefsrådgivare har haft en egen chefskarriär. De har sin bakgrund från olika samhällssektorer och olika kompetensprofiler. Exempel på erfarenheter är styrelseordförande, VD, HR-Personalchef, Kommunikationschef, IT-chef och Ekonomichef. Bland chefsrådgivarna finns bakgrund från näringslivet, från offentlig sektor och från civilsamhället.

Rådgivningen kan även ske i fysiska möten på våra centralt belägna kontor i Stockholm eller i Göteborg.

HumAbilitys chefsrådgivning – så går det till

Vi kommer överens om en ram av antal timmar och en tidsperiod som du successivt kan avropa.

Sedan kommer du överens med din chefsrådgivare om hur ni praktiskt ska lägga upp arbetet.

Läs mer om:

Eller kontakta oss här för mer information.

Låt oss berätta mer