Konfliktlösning

Att konflikter uppkommer är oundvikligt. Hur de hanteras och löses har stor betydelse för möjligheterna att gå vidare. Med det höga tempo och kontinuerliga förändringar som är på många arbetsplatser riskerar antalet konflikter att öka. Att som chef agera på ett klokt sätt är betydelsefullt. Lika viktigt är det att du som chef inte ska försöka hantera en konflikt själv när den tenderar att eskalera och istället kalla in en tredje part, antingen internt i verksamheten eller externt.

HumAbilitys konflikthanterare har stor kompetens och erfarenhet att agera som neutral tredje part. Det primära fokuset är att bidra till att lösa konflikten. Tenderar den att bli djup och svår och riskerar att påverka effektiviteten behöver du som chef agera snabbt. En bedömning som du behöver göra inledningsvis är att bedöma orsaken till konflikten, kanske finns det flera orsaker? Därefter utforma en egen tydlig ”strategi” för hur den ska lösas.

Konflikter bidrar till ineffektivitet och till ökade kostnader. Det är lätt att personalekonomiskt räkna på produktionsbortfall och andra personalekonomiska konsekvenser. Utbildning i konflikthantering ingår i HumAbilitys chefsutbildningar.

Kontakta oss för mer information