HumAbility expanderar – Psykisk ohälsa på arbetsplatser förväntas fortsatt bli stor 2022

Psykisk ohälsa på arbetsplatser förväntas fortsatt bli stor

Nyligen släppte Skandia en rapport, publicerad i DN 20 januari, där kostnaderna för sjukskrivningar 2021 uppgår till den enorma summan av 65 miljarder och att 45% av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa. Skandias hälsoekonom Jenny Wiener påtalar i artikeln ”att det fortfarande är för lite fokus på förebyggande insatser”. Det är en uppfattning som vi i HumAbility delar helt och som är vår inriktning. Vi anser att både förebyggande samt rehabiliterande stöd är affärsmässigt och verksamhetskritiskt. Vi gör, precis som Skandia, bedömningen att det finns stor risk för fortsatt stor psykosocial ohälsa även kommande år. Det är snarast ett fenomen som alla goda krafter behöver hjälpas åt att minska och det finns mycket vi kan göra.

Våra erfarenheter hos HumAbility är att kraven inte bara ökat för alla, det har också blivit alltmer komplexa. Kraven är höga på att chefer och ledare kontinuerligt ska driva utveckling, förändring och effektivisering och samtidigt upprätthålla en god och inkluderande arbetsmiljö. Genom pandemin har ledaruppdragen blivit ännu mer komplexa. I backspegeln kommer vi om några år kunna konstatera att samhället gått igenom en förändring som sannolikt hade kommit men i ett helt annat tempo än vad det nu blev. För många har det inneburit en stor belastning både i arbetet och privat.  

pexels-photo-1108572

Vi arbetar med förebyggande insatser mot psykisk ohälsa

När vi bestämde oss för att starta HumAbility var bakgrunden att vi ville bidra till skapandet av en mer hälsosam arbetsmiljö och minska den psykiska ohälsan. Våra terapeuter, psykologer och psykiatriker tillsammans med oss som hade en bakgrund som chefer och ledarutvecklare bar på en stark vilja och längtan att kunna vara med och utveckla metoder inriktat på förebyggande insatser mot psykosocial ohälsa och stöd till chefer. Psykologernas entydiga erfarenheter var att de ofta kom in i uppdrag onödigt sent vilket gjorde att klienternas väg tillbaka från ohälsa blev onödigt lång.  

När vi nu kunnat arbeta med våra nya metoder under hela 2021, kan vi konstatera att vi kunnat fånga upp många medarbetare som varit i stor risk för att utveckla psykosocial ohälsa med stress och ytterst utbrändhet som följd. Genom snabba insatser har vi kunnat hindra en fortsatt negativ utveckling för den berörda medarbetaren men också för kollegor och verksamheten. Därför satsar vi med ytterligare 5 nya medarbetare här hos oss på HumAbility så att vi blir fler som kan hjälpa mer.

I kommande veckor lyfter vi följande teman:

Här kan du läsa mer om: 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *