Rikstäckande verksamhet från 2021

HumAbilitys ordförande har ordet. Nu lanserar vi HumAbility rikstäckande! Det är vår strävan att genom vårt sätt arbeta och utvecklas bli en intressant verksamhet att bli kund och uppdragsgivare hos och att följa företagets utveckling. Några nyckelord som är bärande för vår inriktning är: humanism, helhetssyn, proaktiva och preventiva förslag till åtgärder. Lätt sagt och komplext att åstadkomma i ett samhälle där allt är föränderligt. För att åstadkomma denna inriktning samverkar olika spetskompetenser med lång erfarenhet inom många områden – alla med en gemensam strävan att våra insatser koordineras för individens och verksamhetens bästa. De grundläggande värden som vi kommer att agera i enlighet med är: Eftertanke & Reflektion – Omtanke & Tillit – Utveckling

Från årsskiftet 2020/2021 är HumAbility godkänd anordnare av rehabiliteringsinsatser hos Försäkringskassan vilket innebär att Försäkringskassan ersätter 50% av kostnaden för rehabiliterande insatser.

HumAbility är genom våra medarbetare och samarbetspartners rikstäckande dels genom våra digitala tjänster men även med lokal representation på många orter.

Bakgrunden till att HumAbility bildades var att en grupp mycket erfarna specialister inom verksamhetsutveckling, psykisk ohälsa och arbetsmiljö träffades för att tillsammans samtala om tendenser i samhället. Utgångspunkter var att snabba förändringar och ökade effektivitetskrav i många verksamheter, företag såväl som offentliga verksamheter, ofta leder till en ökad psykisk ohälsa bland medarbetarna.

Vi såg att en faktor var den snabba digitaliseringen i samhället, vilken ökat ytterligare genom den pågående pandemin.  Samtidigt har den psykiska ohälsan fortsatt att öka.

Gruppen kunde snabbt enas om en gemensam ambition och vilja att tillsammans göra insatser för att en systematisk och hållbar verksamhetsutveckling ska vara förenat med preventiva insatser för förbättrad psykisk arbetsmiljö.

Nyckelord för gruppen blev att utveckla ny verksamhet med inriktning på:

Gruppen såg att insatser ofta kräver olika spetskompetenser och att det behöver koordineras för att bli effektiva. Därför har HumAbility utvecklat en metod med en koordinator (Case Manager) som sammanhållande av olika insatser i uppdragen.

Vår övertygelse är att våra insatser kommer att kunna ses som investeringar och inte som kostnader. Oavsett om man gör rena personalekonomiska beräkningar, gör bedömningar av en verksamhets värde eller gör samhällsekonomiska kalkyler. Pröva gärna att göra egna personalekonomiska beräkningar utifrån de kalkylexempel som vi visar på.

Även om det pågår mycket forskning inom verksamhetsutveckling och arbetsmiljö ser vi fortsatt stora behov av forskning inom prevention ur både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv. Genom den samverkan som vi har etablerad sedan lång tid med högskolor och universitet vill vi agera som en pådrivande aktör.

Välkommen att följa oss.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *