Konsekvenser av pandemin

– ny risk för ohälsa

Under den nuvarande pandemin har en ny risk för ohälsa dykt upp. Det är när arbetet ska fullgöras i hemmet. Huruvida en medarbetare ser fördelar eller nackdelar med arbete i hemmet och har förmåga att anpassa sig är individuellt olika.

Det finns många faktorer som spelar in. Det beror på arbetsuppgifternas karaktär, behov av samverkan med andra för att lösa uppgifterna, yrkesrollen, hemmiljön samt den egna personligheten.

Det har blivit allt mer uppenbart att arbete i hemmet passar en del individer bättre än andra. Vissa personligheter har lättare att anpassa sig och upplever snarast fördelar med att arbeta i hemmet, medan andra upplever att det blir tråkigt att inte kontinuerligt möta arbetskollegor fysiskt på arbetsplatsen.

Samtidigt är det dags att inse att i många organisationer är arbete i hemmet kvar för att stanna. Åtminstone i väsentligt högre grad än före pandemin. Det kan vara värt att fundera på i vilka yrkesroller och vilka personligheter som kommer att kunna hantera hemarbete bra och vilka som kommer att få svårigheter på lång sikt.

För dig som arbetsgivare gäller arbetsmiljölagen även när medarbetarna arbetar hemifrån.

Läs mer om hur vi arbetar för att förebygga ohälsa på arbetsplatser här

pexels-anna-shvets-4167544

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *