Psykisk ohälsa på arbetsplatsen, vad är ditt ansvar?

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen, vad är arbetsgivarens ansvar?

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle och är på väg att bli vårt största folkhälsoproblem, världen över, enligt WHO (World health organization). I återgången till arbetsplatsen efter en lång pandemi synliggörs den postpandemiska effekten av att många inte mått så bra under isolering och osäkerhet. 

Det är viktigt att förstå vad vi kan bidra med på olika nivåer såsom individ, grupp och samhällsnivå, för att kunna uppmärksamma, hantera, förebygga och behandla den ökande folkhälsosjukdomen psykisk ohälsa.

Skapa rätt förutsättningar för ett hållbart hälsoarbete på arbetsplatsen

Ur perspektivet arbetsgivare finns höga lagkrav på att skapa en verksamhet som inte skadar människor, varken fysiskt eller mentalt. Chefer och ledare kan med fördel arbeta fram en god ledarfilosofi och tydliga strukturer som stöttar medarbetarna att må bra och leverera bra. Att skapa förutsättningar för god samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en viktig grundläggande förutsättning för ett långvarigt och hållbart hälsoarbete. Friskfaktorer som att skapa upplevelser av delaktighet, kompetens och tillhörighet bland samtliga medarbetare är en bra början, säger Jonas Wig samtalsterapeut på HumAbility, som tidigare höll en av flera uppskattade föreläsningar för chefer och skyddsombud med kollektivavtal med IF Metall. Inte minst har skyddsombuden en viktig och många gånger svår roll.

I vår kommer vi att erbjuda många fler kompetenshöjande och relevanta föreläsningar. Håll utkik på Humability.se samt HumAbilitys LinkedIn.

Vill du också boka in en föreläsning om ohälsa på arbetsplatsen, eller chefsrådgivning eller åtgärda med gedigna utbildningsinsatser för att minska den psykiska ohälsan på din arbetsplats? Kontakta HumAbility nedan eller på info@humability.se. Vi finns representerade lokalt på flera orter i landet och digitalt.

Här kan du läsa mer om:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *