Pressad arbetssituation?

Hitta ny energi och lär dig hantera stress och press i jobbet.
Se vår workshop ”Inre hållbarhet”.
Vill du öka din förmåga att klara stress och press i jobbet och hantera din egen energi och nå de beteendeförändringar du vill? Då är detta en effektiv utbildning för dig.
Du gör din egen utvecklingsresa men kan också ta del av en berikande dialog med andra i gruppen. Programmet består av 4 halvdags workshops inklusive hemarbetsuppgifter, med fokus på inre hållbarhet (recillience/motståndskraft).
Pedagogiken baseras på aktuell forskning och metoden bygger på upplevelsebaserad inlärning och erfarenhetsutbyte, där vi kan utvecklas i ett tryggt sammanhang.
Vad får du med dig?
  • Självinsikt om dina behov kring återhämtning, gränssättning och dina styrkor.
  • Verktyg för att kunna göra aktiva val i vardagen.
  • En plan framåt att fortsätta träna på.
Läs mer om oss: https://humability.se/om-oss
e-post: info@humability.se
Tel: 08-730 05 50

Kontakta oss för mer information