Stegen vill vara en del av lösningen för att nå en hållbar utveckling – genom att skapa hållbara system för hållbar utveckling.

Med över 20 år i branschen kan vi erbjuda utbildningar, metoder och rådgivning som leder till förbättringar inom organisationers systematiska hållbarhetsarbete.

Stegen-logotyp

Stegen arbetar med välbeprövade metoder för att införa ledningssystem som motsvarar kraven i Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

Utbildningar inom:

  • Agenda 2030 och hållbar utveckling
  • Verksamhetsutveckling med fokus på hållbar utveckling
  • Miljökunskap
  • Miljölagstiftning
  • Ledningssystem och KMA-ansvarigas roller

Revisioner enligt:

  • Svensk Miljöbas
  • Svensk Kvalitetsbas
  • Hållbarhetsanpassat event

Internrevisioner enligt:

  • ISO 14001
  • ISO 9001

Stegen är aktiva medlemmar i SUSA (Sustainable Standards) som förvaltar och utvecklar standarder för en hållbar framtid.

 

Sophie Zakardissnehf - Stegen
Annika Johansson - Stegen