HumAbilitys koordinator – Case Manager

När du som uppdragsgivare tecknat ett avtal med HumAbility övertar vår koordinator (Case Manager) ansvaret i HumAbility och håller ihop HumAbilitys alla insatser hos er. Koordinatorn säkerställer att rätt insatser sätts in i rätt skede och med rätt spetskompetens från HumAbility.

För många operativa chefer och HR-avdelningar upplevs t.ex. rehabplaner och omställning som både komplicerade och tidsödande uppgifter som är svårt att hinna med.

Vår Case Managern gör kontinuerliga uppföljningar med uppdragsgivaren och berörda medarbetare för att säkerställa att insatserna levereras i enlighet med det överenskomna avtalet samt att de håller högsta kvalitet och kundnytta.