Livs- och karriärutveckling

HumAbility kan tillsammans vår samarbetspartner Nordisk Kompetens erbjuda våra kunder tjänsten individuell Livs- och karriärutveckling. Arbetsgivare/Medarbetare som identifierat en status quo i sin utveckling, vill finna ny inspiration, kartlägga nuläge och framtida vägval internt i organisationen. Denna tjänst tydliggör ett nuläge och möjliggör ett nyläge.

Syfte: Att medarbetaren får förutsättningar att ta ett större ansvar för sin situation utifrån ett helhetsperspektiv.

Resultat: Att medarbetaren och arbetsgivaren kan tydliggöra situationen och fatta ett väl underbyggt beslut om medarbetarens fortsatta yrkesliv.

Målgrupp: Anställda som behöver stöd och verktyg för att finna en långsiktig hållbar arbetssituation.

Innehåll/genomförande: I tjänsten Livs-och karriärutveckling används en processinriktad pedagogik utifrån teoretiska grunder som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Teori och praktik varvas och genom upplevelsebaserad inlärning. Individen får möjlighet till reflektion och fördjupad självinsikt. Tjänsten är individanpassad och utgår från medarbetarens egen bild av sin aktuella situation.

En medarbetare som erbjuds tjänsten Livs- och karriärutveckling får ett individuellt program som genomförs genom återkommande regelbundna coachande samtal.

Exempel på innehåll, allt är valbart utifrån individens behov:

Steg 1

 • Möjlighetsanalys och handlingsplan
 • Kompetensinventering – New Start modellen – kartlägga önskvärda arbetsområden, intressen, värderingar och arbetshinder
 • Motivation och drivkrafter
 • Formulering av mål och konkret handlingsplan
 • Personlig profil och personliga nätverk
 • Personlighetstest – Myers Briggs – vi är certifierade
 • Förändringens fyra rum

Steg 2

 • Vägval och framtid
 • Arbetsmarknadsorientering och vägledning
 • CV och ansökningshandlingar
 • Rekryteringsprocessen och sökvägar
 • Personlig marknadsföring och intervjuträning

Matchning och arbetsmarknadskontakter:

 • Matchning mot nytt jobb internt
 • Nätverksutveckling

Kompetens för uppdraget
Certifierade coacher med lång erfarenhet av Livs- och karriärutveckling.
Digitalt: Vi genomför stora delar av vårt arbete digitalt med en utvecklad plattform. Vi har en plattform med tester såsom MBTI/JTI, tester kring arbetsområden, intressen, värderingar och även arbetshinder.