Hållbar hälsa

I hållbar hälsa lägger vi fokus på vad just Du behöver för att skapa välbefinnande, nå dina mål och fånga dina begär!

Det finns flera fördelar med att jobba parallellt både fysiskt och mentalt för att nå framgång i sin hälsa och i sin prestation. Att bryta barriärer konditionsmässigt och styrkemässigt hjälper en individ att även våga prova och överkomma psykologiska och mentala hinder. Det gäller även åt andra hållet, kropp och knopp hänger ihop!

Utifrån Dina behov, Din nyfikenhet och Din strävan plockar vi fram just Dina unika stöd och rådgivningsinsatser som stöttar Dig på Din väg.

Det kan till exempel handla om ett mål om viktnedgång som kombineras med kostrådgivning, träning och psykologisk rådgivning kring motivation. Eller en önskan om större välmående som kombinerar rådgivning kring stresshantering med rådgivning för att skapa och genomföra nya praktiska träningsrutiner. Det kan också handla om att nå utmanande idrottsliga mål som behöver kombinera avancerade fystester och träningsprogram med mental träning att hantera negativa tankar och att orka hålla fokus.

I det stora handlar det om att nå god fysisk såväl som psykisk form. Att satsa på sin Hela och Hållbara Hälsa

HumAbility har rådgivare och experter inom ett flertal områden. Utifrån individens unika behov kan olika rådgivande och coachande tjänster plockas ihop. Exempel på detta kan vara:

Rådgivning/ coachning – fysiska teman

  • Tester och uppföljning
  • Individuellt anpassade träningsprogram – styrka, kondition och rörelse utifrån individens unika förutsättningar och målsättningar
  • Skadeförebyggande träning
  • Nutrition
  • Sömn

Rådgivning/ coachning – mentala teman

  • Stress
  • Motivation
  • Fokus
  • Mental träning
  • Stödsamtal – samtal utifrån ditt upplevda problem eller lidande