Koncept HR är en helhetslösning för arbetsplatser i behov av HR-stöd i de flesta förekommande vardagliga frågorna på en arbetsplats. 

Med mer än 20 års erfarenhet av förhandling och utbildning i arbetsrättsfrågor tillför Koncept HR en trygghet till kunderna i att professionellt möta och leda sina anställda.

Koncept HR jobbar också med företagsanpassade utbildningar inom arbetsrätt, lönekartläggning, arbetsmiljö, förhandlarutbildning, kommunikation och förändringsarbete. Koncept HR driver också Koncept HR Lön och Bokföring 365 AB där vi erbjuder utbildning, bokföring och lönehantering åt våra kunder.

Koncept HR skapar trygga, friska och lönsamma arbetsplatser. Koncept HR löser företags och organisationers vardagliga problem och utmaningar inom HR och arbetsmiljö.

Koncept HR är ackrediterad av AFA Försäkring att bedriva arbetsmiljöutbildning inom ramen för parternas gemensamma satsning om stöd för arbetsmiljöutbildning.