HumAbilitys grundläggande värden

Eftertanke och reflektion

Vi ser stora behov av att stanna upp och tänka efter. Många försöker öka tempot utan tillräcklig eftertanke på konsekvenserna. Vi ser behovet av analys och förankring för att snabbt kunna agera utan negativa konsekvenser.

Omtanke och tillit

Vi vill att den som är chef och/eller medarbetare ska få en genuin och stark känsla av omtanke i sina kontakter med HumAbilitys medarbetare. Vår kompetens och lyhördhet är en förutsättning för tillit.

Utveckling

Vi är övertygande om att Eftertanke och Omtanke är grundläggande för att nå en hållbar utveckling för verksamheter och individer.