Hållbar Arbetsmiljö

Förebygga - Stödja - Följa upp

Finansiering via Försäkringskassan

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Terapi

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Kris- och trauma behandling

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Program för god psykosocial arbetsmiljö.

Programmet är ett effektivt sätt att minska psykosocialt betingad sjukfrånvaro och blir snabbt lönsamt för arbetsgivaren.

Livs- och karriärplanering

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Proaktiva program för god fysisk hälsa

Kompletta och sakkunnigt utformade program för friskvård, rehabilitering och fysisk hälsa.

Personbedömningar

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Omställning

Försäkringskassan tar halva kostnaden för ett flertal av våra tjänster inom arbetsplatsinriktat stöd och rehabilitering.

Låt oss berätta mer