Outplacement för chefer

HumAbility kan tillsammans med vår samarbetspartner Nordisk Kompetens erbjuda tjänsten Outplacement för chefer. Tjänsten är till för de tillfällen där en situation uppstått då medarbetare/chef och arbetsgivare ska gå skilda vägar.

Att man vill uppfattas som en ansvarsfull arbetsgivare är ett mål för många företag. Med stöd av en neutral part i den nya situationen gör det stor skillnad för en person som ska lämna sin anställning. Det gör också att företaget kan fortsätta ha ett gott renommé och behålla anseendet som en god och ansvarsfull arbetsgivare, även för de som måste gå. Visa till sin egen organisation att man stöttar vid en extern rörlighet.

För medarbetaren är det värdefullt att snabbt kunna få hjälp av en personlig coach. Det skapar trygghet för alla parter och ökar chanserna att snabbt hitta en ny lösning. Programmet sträcker sig över sex månader eller enligt överenskommelse.

Syfte: Tjänsten Outplacement för chefer stöttar företagets processer med extern rörlighet. Medarbetaren/chefen motiveras att tillvarata sina kompetenser utanför företaget. 

Resultat: Att arbetsgivaren och medarbetaren/chefen tillsammans fattar ett väl underbyggt beslut om den fortsatta yrkeskarriären externt. 

Målgrupp: Medarbetare som har behov av att finna en ny inriktning i karriären.

Innehåll/Genomförande: Programmet genomförs genom återkommande, regelbundna coachande samtal. Programmet anpassas individuellt.

Processen genomförs i tre steg. Inåt, Utåt och Framåt. Exempel på innehåll:

Steg 1 - Inåt

 • Kompetensinventering – New Start modellen
 • Motivation och drivkrafter
 • Formulering av mål och konkret handlingsplan
 • Personlig profil och personliga nätverk

Steg 2 - Utåt

 • Vägval och framtid
 • Arbetsmarknadsorientering och vägledning
 • CV och ansökningshandlingar
 • Rekryteringsprocessen och sökvägar
 • Personlig marknadsföring och intervjuträning

Steg 3 - Framåt

 • Matchning mot nytt jobb
 • Nätverksutveckling
 • Medarbetaren får även vara med på träffar med många intressanta arbetsgivare. Genom ett samarbete med chefnätverket Close, med över 1500 chefer och VDar, får våra kunder tillgång till dessa.

Tid och plats

Uppdragets längd är 6 eller 12 månader eller enligt överenskommelse.

Återkoppling och redovisning sker enligt överenskommelse vid behov och vid avslut. Platsen är hos Nordisk Kompetens eller digitalt.