Omställning

Uppsägning på grund av arbetsbrist.
HumAbility kan genom vår samarbetspartner Nordisk Kompetens stödjavåra kunder med omställning. Om företaget som säger upp medarbetare innehar kollektivavtal kan finansiering ske genom TRR, TSL, TRS, TSN, KFS då Nordisk Kompetens är leverantör till dessa.

Syfte och målgrupp:
Med hjälp av kartläggning tillvarata och tydliggöra kompetenser för att finna en extern lösning. Omställningen ska motivera personen att se möjligheter utanför nuvarande organisation och därmed skapa förutsättningar för en ny anställning hos annan arbetsgivare. Tjänsten är för de medarbetare som är uppsagda på grund av arbetsbrist.

Resultat:
Att medarbetaren tydliggör sina kompetenser, styrkor, egenskaper, intressen, värderingar och ökar sin självkännedom, känner trygghet i sin fortsatta jobbsökning och yrkesliv i ny regi, få uppslag på nya arbetsgivare med behov av medarbetarens kompetenser.

Innehåll/genomförande:
Förutom bra coachning så ligger styrkan i att Nordisk Kompetens konsulter har en bra omvärldskunskap, bra nätverk i många branscher och vet vad som krävs för att bli framgångsrik i omställning.

Oavsett vilken väg medarbetaren vill gå innebär programmet att det finns hjälp för dem med sin personliga utveckling samt att man ser till att de blir rustade att hitta vägen till sin nya karriär.

Omställning för medarbetaren är individuellt anpassade och utgår från deras behov.

Medarbetarna avgör själva hur mycket och vilken hjälp de vill ha. Nordisk Kompetens har över 20 års erfarenhet av att jobba med detta.

Starten på omställningen är att det upprättas en gemensam planering baserat på handlingsplan, mål och konkreta förutsättningar. Vi vet att alla människor är unika, med individuella mål och förutsättningar. Vi har en stor verktygslåda att plocka ur och skräddarsyr därför innehållet helt och hållet utifrån detta.

Uppsägning av personliga skäl
HumAbility kan även stödja de medarbetare som blir uppsagda på grund av personliga skäl.

I en allt snabbare takt förändras yrkesroller och därmed även innehållet i yrkesrollerna. Det är inte heller säkert att kompetensutveckling räcker eller att det uppstår en övertalighet. Kanske förändringen innebär att medarbetare ska lämna verksamheten. Oavsett det gäller en intern omställning eller att medarbetare ska lämna företaget finns HumAbility för att hjälpa till.

Kanske det finns anledning att göra en ny personbedömning. (läs mer under Chef & medarbetare).

I samband med effektivisering, digitalisering eller omställning av hela verksamheter kan uppkomma övertalighet och att medarbetare ska lämna verksamheten.

Oavsett det gäller en intern omställning eller att medarbetare ska lämna företaget finns HumAbility som er samarbetspartner under hela omställningsprocessen. Vi har väl utvecklade och effektiva processer för att hantera allt det som kan ske under omställning och genom våra Case Managers håller vi samman och samtidigt avlastar dig som chef oavsett det gäller enstaka medarbetare eller hela verksamheter.

En gemensam planering upprättas baserat på handlingsplan, mål och konkreta förutsättningar för de enskilda individerna. Vi utgår från individens unika förutsättningar och mål.  Vi har en mångfald av metoder och anpassar genomförandet så att det blir ett individuellt stöd genom hela processen.

Oavsett vilken väg medarbetaren vill gå innebär de individuella programmen att konsulten finns där och hjälper individen med sin personliga utveckling samt ser till att individen blir väl rustad att hitta vägen till ett nytt arbete och ny karriär. 

Genom att HumAbility samarbetar med Nordisk Kompetens i arbetet med omställning för individer är vi rikstäckande.

Om Omställning av verksamhet och företag finns det mer information under Verksamhet & Organisation.