Gör Hälsoenkäten

Din arbetsgivare vill arbeta långsiktigt förebyggande för att alla i verksamheten ska må så bra som möjligt och har valt att samarbeta med HumAbility i detta arbete. 

Vill du veta mer om HumAbilitys hälsoenkät kan du kontakta oss genom vårt kontaktformulär, via mail eller telefon.