Jultider och årsslut

Jultider och årsslut

Jultider och årsslut är en naturlig tid för att reflektera över våra tre värdeord – Eftertanke, Omtanke och Utveckling. Vad har vi gjort och lärt som är värdefullt för framtiden? Utan att ta till för stora ord vill jag säga att vi gjort ett bra 2022 med fler och nya uppdrag, ökad omsättning och stärkt varumärkeskännedom. 

Vi har också – för att ta till ett nytt ord – kunskapskonsoliderats och fått en kompetensmix som gör att vi kan åta oss mer komplexa uppdrag. Exempelvis sådana som kombinerar kompetensutveckling med förebyggande arbetsmiljö, där vi i vår Case Manager-roll kan koordinera insatserna optimalt.

Nya samarbeten, medarbetare och nätverksbyggande har breddat och fördjupat vår kompetens. Ett exempel är samarbetet med konsultföretaget Stegen. De tillför kompetens för miljörelaterad hållbarhetsutveckling och tillsammans lanserar vi nya utbildningar i början på 2023. Ett annat är nya medarbetare och fortsatt metodutveckling för förebyggande av ohälsa – och att detta börjar ses som en grundfaktor för verksamhetsutveckling. Vi har nått målet att kunna ge ett komplett stöd till de som satsar på inre och yttre hållbar utveckling.

Framåt då? Utvecklingen de senaste åren visar att förändringar går snabbare än någonsin. Mål och planer kan behöva revideras snabbt i en tid med många osäkerhetsfaktorer. Instundande lågkonjunktur, Kriget i Ukraina och risk för en utvidgning, sämre kommunal ekonomi och inte minst de senaste dagarnas rubriker om att en covidtopp kan väntas i januari, är några av många osäkerheter. Genom arbeta brett mot alla sektorer: företag, offentlig sektor och civilsamhälle kan vi hålla oss uppdaterade på nya utmaningar som chefer och medarbetare i olika sektorer möter framöver.

Mindre osäkert men ändå nytt är begreppet hybridarbete. Pandemin satte stenen i rullning och oavsett om covidspöket återkommer eller inte är frågan om det blir hemarbete, kontorsabete eller en mix av detta – hybridarbete – som blir det nya normala. Många lutar åt det hållet och vi delar i många fall den tron, men ser också att det ställer nya krav på hur en verksamhet ska ledas. Inte minst vad gäller kreativitet, utveckling och – effektivitet! Vi bygger nu upp kapacitet för att matcha efterfrågan på stöd för de som nu tar steget till hybridarbete.

Nu i juletid kan det passa att illustrera HumAbility som en gran med stark förankring i tre stabila kompetensrötter och erfarenheter: Hållbar hälsa, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling. Grenarna är våra medarbetares och samarbetspartners olika kompetenser. Genom stammen får vi synergier och koordinerar våra insatser vilket gör att vi kan åta oss komplexa utvecklingsuppdrag.

Det krävs nytänkande för att möta nya utmaningar i en osäker värld. För chefer och ledare gäller det att ligga steget före i mål och planer – och samtidigt parera i vardagen utan att tappa fotfästet. En positiv faktor är dock att ”Inre hållbarhet” med förebyggande hälsoarbete nu börjar ses som en hygienfaktor och en given förutsättning för ”hållbar” hållbarhetsutveckling. Börjar man i den änden så underlättas den fortsatta utvecklingsresan avsevärt.

Bloggbitar 2023

Ni är många som följt min blogg under 2022 och jag vill tacka för alla reaktioner, frågor och idéer som kommit in. Inte minst efter den senaste bloggen om ”Freedom to live”. Det visar att bloggen fyller en funktion och det inspirerar förstås inför 2023. För att ge lite försmak – här är det som jag och mina medarbetare preliminärt kommer att ta upp successivt under 2023. Stort som smått och med reservation för ändringar. Har du idéer och önskemål så hör gärna av dig!

  • Inre hållbarhet – workshops med start i februari
  • Reflektion om NMI och medarbetarundersökningar – det räcker inte för att upptäcka kränkningar, tystnadskultur och mobbing
  • Hässelby utvecklingsprogram med koordinerade åtgärder – praktikfall med kombination av åtgärder
  • 10 dagar ledarprogram i Göteborg – erfarenheter · Handledningar för chefer respektive för grupper av medarbetare
  • Terapier efter risk för utbrändhet samt efter hot från kund – att kunna hålla ihop programmet genom psykolog/terapeut och psykiatriker
  • Arbetsmiljöutredning – upptäckt efter medarbetarundersökning
  • Utbildningar på högskolan 2023
  • Personalekonomi – konsekvenser – utbildning
  • Hälsoenkäten – metoden – nytta

Med detta vill vi i HumAbility tillönska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *