HumAbilitys kunder har kontroll på den psykosociala hälsan i företaget

HumAbilitys kunder har kontroll på den psykosociala hälsan i företaget

Att vi lever i en snabbt föränderlig värld det har vi klart för oss, men få hade förutsett att vi våren 2022 skulle befinna oss i en situation med ett krig i vår närhet och de följder det får.

Många går i orostankar om anställningstrygghet, hur de ska orka, ökade privata kostnader och till med oro kring djupt existentiella frågor. För medarbetare med rötter i andra länder talar vi även om viss risk för kollektiva trauman.

Därför är det viktigt att kontinuerligt följa den psykosociala hälsan i verksamheten och i företaget, vilket våra kunder gör. Vi kommer i några artiklar berätta om resultaten i olika verksamheter.

Först ut är Nordisk Kompetens där vi intervjuat företagets vice VD Jonny Häggström.

Vad gör Nordisk Kompetens?

Nordisk Kompetens arbetar med omställning där vi stödjer människor som av olika skäl ska byta arbetsgivare. Vi finns representerade på över 20 orter i Sverige och har vårt huvudkontor i Luleå.

Vårt yrke ställer stora krav på våra medarbetare att vara empatiska och mentalt närvarande i samtalen med personer som ofta är i stress till följd av att de ska byta arbetsplats. De flesta av våra dialoger sker på distans.  Vårt sätt att organisera verksamheten kräver mycket självgående medarbetare. Med hänsyn till våra yrkesroller är vi mycket angelägna om att själva ha en mycket god psykosocial arbetsmiljö.

Hur använder ni er av HumAbilitys metod?

Sedan 2021 genomför vi varje kvartal HumAbilitys Hälsoenkät. Vårt Hälsoindextal har hela tiden legat under 20, vilket är ett mycket gott resultat. (Ju lägre indextal ju bättre psykosocial hälsa i verksamheten). Hälsoindexet ger oss en kontinuerlig bekräftelse på vår goda arbetsmiljö.

Denna metod är ett mycket bättre sätt att förstå hur alla anställda mår, än de traditionella medarbetarundersökningarna som inte ger oss samma förutsättningar att vara proaktiva. Här ges möjlighet till genomförandekraft på ett bättre sätt och att kunna fånga upp risk för ohälsa i ett tidigt skede innan det blir för sent.

Även om vi har ett gott Hälsoindex, har HumAbility genom sin metod snabbt kunnat fånga upp enstaka medarbetare som befunnit sig i riskzon att utveckla psykosocial ohälsa. När en medarbetare genom hälsoenkäten och fått ett resultat – Hälsovärde – som indikerar risk för begynnande psykosocial ohälsa har medarbetaren snabbt blivit kontaktad av HumAbility och erbjudits samtal.

Genom snabbheten och att HumAbilitys psykoterapeut/psykolog arbetar mycket professionellt har samtalen varit avlastande och bidragit till att hindra att ohälsan fått fotfäste och fördjupades. HumAbility har verkligen en metod som motsvarar förebyggande insatser.

Vi kommer definitivt att fortsätta med tjänsten under 2022. Vi vill vara en bra arbetsgivare och vi tar det psykosociala ansvaret som arbetsgivare på stort allvar. Vi sätter ett stort värde på HumAbilitys tjänst Förebyggande Hälsoarbete och vill gärna rekommendera tjänsten till fler verksamheter, säger Jonny Häggström.

Vill du veta mer om HumAbilitys tjänster och metoder – kontakta oss nedan eller läs mer om:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *