Riskfaktorer att ha koll på som ledare när krigets oro sprider sig in på arbetsplatsen

Med anledning av utvecklingen i Ukraina och vår omvärld har vi fått mängder av frågor från våra kunder kring hur de ska hantera situationen. Våra psykologer märker av oron och vi vill därför snabbt dela med oss av goda råd att tänka på, speciellt för dig i rollen som chef och ledare.

När något oroande/påfrestande/traumatiskt händer blir vi i olika grad påverkade och vi kan ha väldigt olika sätt att försöka hantera det på. Ibland händer ändå saker som får större genomslag och påverkar de allra flesta av oss och det blir en ”allmän angelägenhet”. Estonia, Tsunamin, WTC 11-september, Utöya, terrordåd ute i Europa, terrordåd på Drottninggatan i Stockholm, pandemin eller som nu senast krig som bryter ut i vår närhet. Det är svårt att navigera som människa när verkligheten upplevs hotfull och otrygg eller rent av overklig.

För många människor är stressnivåerna höga redan innan en sådan här händelse, exempelvis från två års pandemi med oro för många människor och hög arbetsbelastning etc. Så det finns inte så mycket utrymme av inre egna resurser att ta från när det ofattbara händer, som exempelvis en diktator som inte bara hotar den ukrainska befolkningens liv och leverne utan även hela den demokratiska världen. Vår verklighet kan se mycket annorlunda ut om detta inte stoppas. Det är lätt att tänka sig in i situationen som de ukrainska medborgarna nu upplever, det räcker att vi ser något barn som flyr på TV så kopplas våra känslor på direkt och påverkar vårt allmäntillstånd, oron ökar.

Vi som är födda i Sverige har inte så mycket erfarenheter av krig eller liknande men många utlandsfödda eller för den delen andra generationen födda i Sverige har också med sig erfarenheter ifrån sina föräldrar eller berättelser om varför de har flytt sina länder, vilket självklart inte alla har gjort utan man kan ha kommit till Sverige kanske av andra anledningar, men många har de facto flytt och då vi lever i ett mångkulturellt samhälle är detta en viktig aspekt att ta stor hänsyn till. Egna erfarenheter av krig och trauman kan triggas igång och färga tolkningen av händelsen nu, en del har kanske släkt, vänner, personal eller affärspartners där. Människor vi bryr oss om och vill ha i liv.

Hur skapar vi rörelsen i riktning mot ökad trygghet och stabilitet?

Psykologiskt kan vi sortera det i två olika delar. Maktlöshet och påverkansmöjlighet. Vi människor skyr känslan av maktlöshet så vi kan behöva fokusera på vad vi kan påverka och ha kontroll över. Vi kan ha svårt att påverka hur Putin agerar som nästa steg, men vi kan tillsammans prata om det som känns och på så sätt kunna påverka hur vi upplever vår situation just nu. Här kan vi med fördel använda oss av begreppet KASAM, känsla av sammanhang och mening (från Antonovskys teorier om friskfaktorer) detta är viktiga aspekter för att minska negativ stress och öka den psykiska motståndskraften/ förutsättningen för psykisk hälsa. Antonovsky talar om begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet.
Dessa begrepp kan vara till grund för ett samtal tillsammans. Hur kan vi skapa ökad begriplighet mitt i det obegripliga? Hur kan vi skapa hanterbarhet när det känns som att jag befinner mig i en känslomässig torktumlare? Hur kan vi skapa känslan av meningsfullhet med det vi gör? Finns det någon stödorganisation som vi kan bidra till så att vi känner att vi kan påverka till det vi känner är gott i dessa utmanande tider?

Viktigt att du som chef och ledare skapar utrymme för reflektion och känslor

Att nämna världsläget på morgonsamlingen / personalmötet / APT. Och för att minska känslan av maktlöshet och för att öka KASAM är en viktig ledarskapsuppgift just nu. Kanske personalen vill gå samman i en insamling, skriva på ett upprop, hålla en tyst minut. Du som chef och ledare bör vara extra inlyssnande även vid småsnacket på fikapausen. Vad lyfts här som är av karaktären oro, ser du någon specifikt som verkar må riktigt dåligt av detta? Och om ni inte ännu ses fysiskt vid fikat, boka in individuella möten digitalt för att få en pratstund och chans till inlyssning av måendet och hur den pågående situationen påverkar just denna enskilda individ. Det är extra viktigt att du som ledare på distans tar fler samtal just nu. Det finns goda skäl till ökad dialog och inlyssning och även fler fysiska träffar för att fånga upp den psykosociala arbetsmiljön som kraftigt kan påverkas av hur enskilda individer mår på sin insida.

Fånga upp i god tid

Beroende på var du är chef och ledare så kan det vara klokt att sätta in det som händer i ett sammanhang, hur kan det eventuellt påverka våra planer, är det något som behöver/kommer ändras, vad vet vi och vad vet vi inte? Som arbetsgivare och chef har vi ett stort ansvar för den psykosociala nivån på arbetsplatsen, så det är som vanligt viktigt att fånga upp det som behöver fångas upp i god tid, innan det påverkar enskild individ och grupp allt för mycket. Du behöver skapa möjlighet till ventil att släppa ut det som påverkar dem just nu, även om detta mest troligt kommer att se väldigt olika ut eftersom människor har olika erfarenheter och resurser att hantera svåra upplevelser. Detta är helt naturligt. Vi behöver stanna upp och fånga upp, vi behöver därefter fortsätta med vår pågående vardag.

Vad ska jag som chef och ledare vara extra uppmärksam på?

Om medarbetare är ängsliga eller oroliga, eller på annat sätt beter sig annorlunda än de normalt brukar göra. Det måste uppmärksammas och ageras på med medmänsklighet och en stor dos tålamod, alla måste bli sedda och bli lyssnade på, ju förr desto bättre. 

Hur bör jag som chef och ledare agera?

  • Medmänskligt och inlyssnande ledarskap
  • Sakligt och informativt, inte spekulera och dramatisera
  • Arbeta med klara fakta, och inte agera på sensations nyheter och kanske även lyfta frågan kring hur vi konsumerar nyheter och medias budskap. Skapa en bas av reella fakta och arbeta därifrån. Kollektiv panik är inte bra här.
    Vi minns alla hur vi i närtid då pandemin startade och många fick panik och handlade toalettpapper, vi människor är flockdjur och i oroliga tider beter vi så också.
  • Skapa forum för dialog och följ upp
  • Boka in enskilda möten för samtal.
  • Se till att få egen avlastning i form av handledning etc.

Rent ekonomiskt kan ni kanske påverkas framåt, dessa svårigheter behöver hanteras och du som chef och ledare bör vara medveten om att alla agerar efter sina egna psykologiska resurser på en sådan riskfaktor. ”Får jag ha mitt jobb kvar?” är en klassisk fråga vid svårare ekonomiska tider. Här bör du som chef och ledare samtala och dela erfarenheter så att ni kollektivt gör det bästa för företaget. Att ni gör allt ni kan. Lägg inte din egen oro i knät på dina medarbetare som kanske inte heller har hela bilden. Se till att du själv får stöd och avlastning från exempelvis din egen chef, HR eller handledning från externt håll. Att ta hjälp att själv orka, skapar förutsättningar för ett gott ledarskap, i synnerhet i utmanande tider.

Vill du ha stöd och avlastning i din roll eller en föreläsning till din grupp om hur man kan hantera det som känns just nu, hör av er till oss på info@humability.se eller kontakta oss nedan. 

Läs mer om vårt proaktiva program för god psykosocial arbetsmiljö här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *