HumAbility presenterar ny effektiv metod mot psykosocial ohälsa på arbetsplatser

HumAbility presenterar en ny metod för förebyggande och rehabiliterande psykosocial hälsa. Den psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser ökar. 2022 kommer troligare inte ha ett lugnare arbetstempo. Finns det risk för ohälsa på din arbetsplats? Vi hjälper dig både med förebyggande och rehabiliterande insatser.

Metod för att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö

Vår metod bygger på tre delar: hälsoenkät, hälsoindex samt individuella samtal. 

  • Hälsoenkäten skickas ut till medarbetarna som fyller i enkäten digitalt genom en inloggning och en unik sekretessäkrad kod. Svaren resulterar i ett summerat individuellt hälsovärde. Om hälsovärdet indikerar att det finns en begynnande eller långt skriden psykosocial ohälsa blir medarbetaren kontaktad av en av HumAbilitys terapeuter. Medarbetaren erbjuds professionella samtal med inriktning att fånga upp ohälsan innan det går för långt och blir dyrbart, både ekonomiskt och emotionellt.
  • Hälsoindex är den del i metoden som ger er en tydlig överblick av hälsan i verksamheten. Genom att göra regelbundna mätningar kan ni tidigt fånga upp negativa tendenser och minimera risken för begynnande, eller för långt skriden psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Hälsoindex ska inte förväxlas med medarbetarundersökningar.
  • Individuella samtal. Medarbetare med högt hälsovärde erbjuds professionella samtal med inriktning att fånga upp ohälsan innan det går för långt och blir dyrbart, både ekonomiskt och emotionellt. Våra medarbetare har mycket hög kompetens och lång erfarenhet och vi kan arbeta med både lättare stödsamtal och svårare traumabearbetningar.

Fånga upp ohälsa på arbetsplatsen tidigt

Genom vår metod fångar vi snabbt upp de enskilda medarbetare som ligger i riskzon för psykosocial ohälsa och du får en överblick över hälsoläget i verksamheten. Vår erfarenhet hittills är att verksamheter med god psykosocial hälsa har stor nytta med vår metod då vi fångar upp de enskilda individerna. Vår erfarenhet är att verksamheter med hög grad av ohälsa kan behöva snabba och professionella insatser även från våra områden inom kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.

Du som chef och arbetsgivare har ett stort ansvar att agera för att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö. HumAbility kan hjälpa dig att lyckas med ditt uppdrag.

Kontakta oss så hjälper vi er att hantera den psykosociala arbetsmiljön på er arbetsplats.

Här kan du läsa mer om:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *